بازدید مدیر کل امور بانوان استانداری از آموزشهای فنی وحرفه ای در پایگاه خدمات اجتماعی ستایشگران

مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری از آموزشهای فنی وحرفه ای در پایگاه خدمات اجتماعی ستایشگران واقع در حاشیه شهر زاهدان بازدید کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ خانم دکتر فاضلی مدیر کل دفترامور بانوان استانداری با هدف تأکید بر کارآفرینی و گسترش آموزش های مهارتی به عنوان عامل تاثیر گذار در معیشت و ارتقاء کیفیت زندگی افراد از دوره های مهارت آموزی ارائه شده در پایگاه خدمات اجتماعی ستایشگران بازدید بعمل آورد .
خانم فاضلی در این بازدید اظهار داشت : با توجه به گستردگی آموزشهای مهارتی این قابلیت وجود دارد که با حمایت مسئولین ، بانوان مهارت آموخته عرصه فعالیت خود را گسترده تر کنند و مسئولین نیز با مشغول به کارکردن بانوان توانمندی که سرپرست خانوار می باشند، تأثیر بسزایی در سروسامان دادن این قشر آسیب پذیر دارند .
وی همچنین در این بازدید ضمن خوب ارزیابی کردن فعالیت های این کارگاه، گفت: با همکاری اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان و سایر دستگاههای مرتبط، سعی بر آن داریم تا با حمایت از این کارگاه و نمونه هایی از این قبیل بتوانیم در مشغول به کار کردن بانوان توانمند، قدمی برداریم.
گفتنی است دراین بازدید مقررشد وامهای خود اشتغالی ازطرف دفتر بانوان استانداری به این افراد پرداخت شود .