مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان وبلوچستان خبر داد : بیش از ۶ هزار دانش آموز و دانشجو از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان بازدید کردند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان از بازدید بیش از ۶هزار دانش آموز و دانشجو از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان در هفته بازدید دانش آموزی و دانشجویی خبر داد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ خداداد اولیایی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان در تشریح این خبر گفت : طرح بازدید دانش آموزی از دوم تا یازدهم اردیبهشت ماه به اجرادر آمد و طی آن ۶ هزار و ۱۲۸ دانش آموز و دانشجو از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان بازدید کردند و با ظرفیت ها ، امکانات و تجهیزات کارگاهی مراکز آشناشدند .
اولیایی افزود : طرح بازدید دانش آموزان از مراکزآموزش فنی و حرفه ای با هدف معرفی مشاغل فنی ومهارتی و نیز توانمندی‌ ها و ظرفیت‌ های کارگاهی مراکز اجرا شد و طی آن دانش آموزان و دانشجویان از ۲۴ مرکز دولتی و ۱۹۶آموزشگاه آزاد بازدید کردند .
وی تصریح کرد : در این بازدیدها آموزش‌ های کپسولی و کوتاه مدت به‌ منظور آشنایی دانش آموزان با رشته های مهارتی، معرفی مهارت های منجر به اشتغال و حرفه های مختلف ونیزآموزشهایی مبتنی بر ارتقاء مهارت و ایجاد اشتغال پایدار ارائه شد .