ارتقاء کیفیت زندگی بانوان بی سرپرست و بد سرپرست در سایه مهارت آموزی امکان پذیر است .

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان در نشست با سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری استان ارتقاء کیفیت زندگی بانوان بی سرپرست و بد سرپرست را در سایه مهارت آموزی امکان پذیردانست.
به گزارش روابط عمومی ادره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ خداداد اولیایی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان در نشست با عزیز الله عیدوزهی سرپرست دفتر امور اجتماعی استانداری اظهار داشت: در شرایط امروز اقتصادی، آشنایی افراد به ویژه زنان سرپرست خانوار با آموزش ‌های مهارتی و گسترش مهارت‌ های فنی و حرفه ‌ای در ورود به بازار کار موثر است.
اولیایی با تاکید بر اینکه مهارت آموزی می تواند منجر به تولید شغل شود افزود : با تعریف بسته های شغلی و مهارتی می توانیم برای ورود این قشر به بازار کار بستر سازی کنیم و در این راستا نقش نهاد های حمایتی تعیین کننده است .
وی تصریح کرد : توانمندسازی و فقر زدایی زنان سرپرست خانوار از جمله مهم ترین اهداف آموزش‌ های مهارتی برای این قشر از جامعه محسوب می شود .
اولیایی آموزش و ظرفیت سازی را از ابزارهای زیربنائی فرآیند توانمندسازی عنوان کرد و گفت : به وسیله آموزش این افراد با مفهوم افزایش بهره وری و توان کسب درآمد آشنا می شوند و آموزش میتواند آگاهی و اعتماد به نفس آن ها را پرورش دهد و دسترسی و استفاده از منابع اقتصادی مانند مشاغل زمین، اعتبار و اطلاعات را بهبود بخشد .
گفتنی است در این نشست اولیایی به ارائه آمار عملکرد از آموزشهای ارائه شده در حاشیه شهر ( بانوان بدسرپرست و بی سرپرست ) پرداخت و مشکلات پیش روی گسترش مهارت آموزی در حاشیه شهر را مطرح نمود .