فرماندار دلگان اظهار داشت : اجرای طرح اوقات فراغت زمینه سازاستفاده افراد از مهارت آموزی است

فرماندار دلگان در نشست با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اجرای طرح اوقات فراغت را زمینه ساز استفاده افراد از مهارت آموزی عنوان کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان بلوچستان ؛ نشست هم اندیشی خداداداولیایی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان با مجتبی شجاعی فرماندار دلگان در محل دفتر مدیر کل بر گزار شد و طی آن بر لزوم فراگرفتن مهارتها توسط افراد بویژه دانش آموزان و دانشجویان برای احراز شغل به عنوان اصلی ترین نیاز کشور تاکید شد .
شجاعی در این نشست خواستار راه اندازی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دلگان شد و برای مرتفع ساختن مشکلات پیش روی راه اندازی این مرکز از جمله مربی و … قول مساعد داد .
اولیایی در این نشسن اظهار داشت : ارتقای منزلت و جایگاه آموزش های مهارتی در سطوح مختلف از جمله اهداف و برنامه های دولت دوازدهم در راستای توانمند سازی افراد فاقد مهارت و ارائه آموزش های مهارتی و یاری رساندن به ایجاد اشتغال پایدار در جامعه و حفظ آن است .