روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان « ستاره ملی روابط عمومی » انتخاب شد

روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به دلیل درخشش در مجموعه فعالیت های ارتباطی در طول سال ۱۳۹۷، مفتخر به دریافت تندیس و لوح « ستاره ملی روابط عمومی» شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران به مناسبت بزرگداشت روز روابط عمومی با اهدای لوح سپاس «ستاره ملی روابط عمومی» و تندیس از عزت اله پوریان، مدیر روابط عمومی این سازمان تقدیر کرد.