مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان خبر داد ؛ ارائه بیش از ۵۷۸ هزار نفر ساعت آموزشهای مهارتی در بخش دولتی از ابتدای سالجاری تا کنون

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان از ارائه بیش از ۵۷۸ هزار نفر ساعت آموزشهای مهارتی در بخش دولتی از ابتدای سال ۹۸ تا کنون خبر داد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ خداداد اولیایی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان در تشریح این خبر گفت : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان از ابتدای سال ۹۸ تاکنون بالغ بر ۵۷۸ هزار و ۶۵۰ نفر ساعت آموزشهای مهارتی معادل ۵ هزار و ۶۱۸ نفر دوره آموزشی در بخش دولتی ارائه نموده است .
اولیایی افزود : از مجموع ۵ هزار و ۶۱۸ نفر دوره آموزشی ارائه شده ۳هزار و ۱۱نفر دوره برای آقایان و ۲ هزار و ۶۰۷ نفر دوره آموزشی آن برای بانوان به اجرا در آمده است .
وی تصریح کرد : آموزش های فنی و حرفه ای در حوزه های مراکز ثابت شهری، واحدهای سیار شهری، آموزش روستایی، آموزش در صنایع، زندان، پادگان، جوار دانشگاهی و مهارت آموزی در محیط کار واقعی در ۲۴مرکز ثابت در استان و پایگاه های سیار اجرا گردیده است.
اولیایی اظهار داشت : احیای فرهنگ کار در جامعه ما تنها راه حل معضل بیکاری است است و افراد جویای کار درصورت کسب مهارت در رشته‌های مختلف فنی و خدماتی می‌توانند جذب بازار کار شوند.