مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای سیستان و بلوچستان در نشست با مدیر کل صدا وسیمای استان خواستارتهیه وپخش برنامه کارآفرینی و گزارشات مهارت آموزی در صدا و سیمای استان شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان وبلوچستان ، خداداد اولایی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان در نشست با کردستانی مدیرکل صداو سیمای استان از مهارت آموزی و اشتغال به عنوان مهمترین مسائل استان یاد کرد .
اولیایی با بیان نقش تاثیرگذار رسانه درترویج فرهنگ مهارت آموزی اظهار داشت : پخش خبر و اطلاع رسانی نقش بستر ساز توسعه مهارت آموزی در بین خانواده ها است و تاثیر انکارناپذیردرجامعه دارد .
وی تصریح کرد : مهارت آموزی حلقه اتصال دانش و کسب و کار است چرا که کسب مهارت و تخصص از طریق آموزش و به کارگیری مهارت و خلاقیت در صنعت و بازار کار اشتغال زایی و خودکفایی را به دنبال دارد .
مدیرکل صداو سیمای استان با تاکید بر ترویج فرهنگ مهارت آموزی اظهار داشت: آموزش‌های فنی و حرفه ای جایگاه بسیار مهمی در تحقق رونق تولید داشته و یکی از ارکان مهم این موضوع مهم به حساب می‌آید .
کردستانی با بیان اینکه استان سیستان وبلوچستان دارای پتانسیل عالی است و باید تعاملات در ترویج فرهنگ مهارت آموزی و اشتغال در استان توسعه یابد، اضافه کرد: صدا و سیمای استان برای ترویج فرهنگ کار و مهارت آموزی و پوشش فعالیت ها و دستاورد های فنی و حرفه ای همه تلاش خود را بکار خواهد بست.
وی با اشاره به آمادگی رسانه استانی برای مشارکت هرچه بیشتر با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تاکید کرد : صدا و سیمای مرکز استان همواره تعامل و ارتباط خوبی با فنی وحرفه ای داشته و از گسترش این تعاملات نیز استقبال می‌کند .
کردستانی با بیان اینکه آموزش‌های فنی و حرفه ای الگوی بسیار مناسبی برای توانمندسازی جوانان برای ورود به بازار کار است، اظهار کرد: در این راستا برنامه کارآفرینی در صدا و سیمای استان تولید و پخش می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان وبلوچستان ، خداداد اولایی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان در نشست با کردستانی مدیرکل صداو سیمای استان از مهارت آموزی و اشتغال به عنوان مهمترین مسائل استان یاد کرد .
اولیایی با بیان نقش تاثیرگذار رسانه درترویج فرهنگ مهارت آموزی اظهار داشت : پخش خبر و اطلاع رسانی نقش بستر ساز توسعه مهارت آموزی در بین خانواده ها است و تاثیر انکارناپذیردرجامعه دارد .
وی تصریح کرد : مهارت آموزی حلقه اتصال دانش و کسب و کار است چرا که کسب مهارت و تخصص از طریق آموزش و به کارگیری مهارت و خلاقیت در صنعت و بازار کار اشتغال زایی و خودکفایی را به دنبال دارد .
مدیرکل صداو سیمای استان با تاکید بر ترویج فرهنگ مهارت آموزی اظهار داشت: آموزش‌های فنی و حرفه ای جایگاه بسیار مهمی در تحقق رونق تولید داشته و یکی از ارکان مهم این موضوع مهم به حساب می‌آید .
کردستانی با بیان اینکه استان سیستان وبلوچستان دارای پتانسیل عالی است و باید تعاملات در ترویج فرهنگ مهارت آموزی و اشتغال در استان توسعه یابد، اضافه کرد: صدا و سیمای استان برای ترویج فرهنگ کار و مهارت آموزی و پوشش فعالیت ها و دستاورد های فنی و حرفه ای همه تلاش خود را بکار خواهد بست.
وی با اشاره به آمادگی رسانه استانی برای مشارکت هرچه بیشتر با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تاکید کرد : صدا و سیمای مرکز استان همواره تعامل و ارتباط خوبی با فنی وحرفه ای داشته و از گسترش این تعاملات نیز استقبال می‌کند .
کردستانی با بیان اینکه آموزش‌های فنی و حرفه ای الگوی بسیار مناسبی برای توانمندسازی جوانان برای ورود به بازار کار است، اظهار کرد: در این راستا برنامه کارآفرینی در صدا و سیمای استان تولید و پخش می‌شود.