اعلام آمادگی مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان وبلوچستان برای حمایت از بهبود یافتگان مواد مخدر

در بازدیداستاندار وجمعی از مدیران استانی از مرکز درمان وکاهش آسیب تل سیاه زاهدان مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان وبلوچستان برای حمایت از بهبود یافتگان مواد مخدر از طریق ارائه آموزشهای مهارتی اعلام آمادگی کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ با هدف حمایت از بهبود یافتگان مواد مخدر و بررسی مشکلات اقشار آسیب پذیر و اهمیت موضوع استاندار، مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان، جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی ومسؤل آسیب دیدگان اجتماعی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای صبح روز جمعه از مرکز درمان وکاهش آسیب تل سیاه زاهدان بازدید ودر جلسه ای که در محل مذکور برگزار شد راههای حمایت از بهبود یافتگان را بررسی کردند .
اولیایی مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان در این جلسه ضمن تشریح فعالیتهای مهارت آموزی به بهبود یافتگان مواد مخدرآمادگی این اداره کل را برای برگزاری دوره های مهارت آموزی پس از تامین اعتبار هزینه ایاب وذهاب مربیان در مرکز تل سیاه اعلام کرد.