بنا بر اعلام سازمان فناوری اطلاعات: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موفق به کسب بیشترین درصد رشد در حوزه خدمات الکترونیک شد

 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بنا بر اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران در خرداد ماه سال جاری، با رشد ۳۲درصدی،  بالاترین درصد رشد را در حوزه خدمات الکترونیک به خود اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بنا بر اعلام دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در ارزیابی دوره پنجم کیفیت وبگاه ها و خدمات الکترونیک دستگاه های اجرایی این سازمان در شمار ده دستگاه دارای بیشترین رشد دور ارزیابی نوبت پنجم نسبت به نوبت چهارم قرار گرفت .

بنابراین گزارش، این ارزش یابی در بازه های زمانی ۳ ماهه با هدف توسعه دولت الکترونیک و با تأکید بر ۵ شاخص: حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی انجام گرفت.

این گزارش می افزاید: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در دوره پنجم این ارزشیابی که در زمستان سال ۹۷  انجام گرفته است، با رشد بیش از  ۳۲ درصد نسبت به  دوره قبل، از ۵۴/۳۷ درصد در دوره چهارم  موفق به کسب  ۱۴/۶۹ درصد امتیاز در حوزه خدمات الکترونیکی در شد.

خدمات ارزیابی شده مختص به این سازمان شامل: تهیه استانداردهای آموزشی مهارت، برگزاری آزمون های مهارتی، برگزاری دوره های آموزشی فنی وحرفه ای و برگزاری مسابقات ملی مهارت، نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاه های آزاد، مشاوره آموزشی و هدایت شغلی، صدور و تمدید ابلاغ و مدیریت و مربیگری و صدور و و تمدید پروانه تأسیس آموزشگاه آزاد بوده است.