گزارش تصویری بازدید معاون دفتر راهبری و اجرایی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور از کارگاه های سیار مهارتی در حاشیه شهر زاهدان