در راستای بزرگداشت هفته کارآفرینی و ترویج مهارت؛ ضوابط و نحوه انتخاب مربیان و روسای نمونه مراکز دولتی براساس عملکرد سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد

در راستای بزرگداشت هفته کارآفرینی و ترویج مهارت؛
ضوابط و نحوه انتخاب مربیان و روسای نمونه مراکز دولتی براساس عملکرد سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد

 

ضوابط و نحوه انتخاب مربیان و روسای نمونه مراکز دولتی به استناد شاخص ها و معیارهای تعیین شده براساس عملکرد سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در راستای بزرگداشت هفته کارآفرینی و ترویج مهارت؛ به منظور ارج نهادن و حمایت از توانمندسازی و شایسته سالاری مربیان و روسای مراکز، ضوابط و نحوه انتخاب مربیان و روسای نمونه مراکز دولتی به استناد شاخص ها و معیارهای تعیین شده براساس عملکرد سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد.

 

شیوه نامه ضوابط و نحوه انتخاب مربیان و روسای نمونه مراکز آموزش فنی و حرفه ای بخش دولتی سال ۱۳۹۸

مربی

رئیس مرکز