مهارت آموزی، لازمه ایجاد اشتغال پایدار است نشست مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان وبلوچستان با معاونت توسعه مدیریت و منابع  استانداری 

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری از مهارت آموزی به عنوان لازمه ایجاد اشتغال پایدار یاد کرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان وبلوچستان :خداداد اولیایی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با ثریا سیدزاده معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری دیدار و گفتگو کرد .
اولیائی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان در این نشست از تربیت نیروی کار ماهر به عنوان یکی از دغدغه های اصلی این اداره کل یاد کرد .

ثریا سید زاده معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری با اعلام حمایت از آموزشهای مهارتی گفت : یکی از معضلات اشتغال نداشتن جوانان مهارت دید ه است اگر دغدغه های اداره کل آموزش فنی وحرفه ای حل شود می توان روی توانمندسازی نیروی ماهر فعالیت بیشتری کرد و این مهم کمک همه دستگاه ها از جمله استانداری را دارا می باشد .