معاون سیاسی اجتماعی  استاندارسیستان وبلوچستان گفت : تجاری سازی آموزشهای فنی و حرفه ای گامی موثر به سمت اشتغال است .

 

معاون سیاسی اجتماعی  استاندارسیستان وبلوچستان  در مراسم افتتاح بازارچه اشتغال تجاری سازی آموزشهای فنی و حرفه ای را گامی موثر به سمت اشتغال عنوان کرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ در نشستی با اعضای اتحادیه طلافروشان در حاشیه مراسم افتتاح کارگاه تولید مهارت آموزان آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای سنگ جواهر اظهار داشت: ظرفیت های بالای استان به لحاظ نیروی انسانی، تنوع و زیبایی های آن در ابعاد فرهنگی و اجتماعی، دسترسی به مرز و دریا و سایر مزیت های استان تحت یک نگاه خشن ،امنیتی و غیر واقعی قرار گرفته است که باید این پوسته غیر واقعی را کنار بزنیم .

معاون سیاسی اجتماعی  استاندارگفت : پایه های اشتغال کشور حول مهارت آموزی میچرخد با توجه به رویکرد دولت درمقوله مهارت آموزی تمامی مدیران دستگاه های اجرایی باید در این راستا گام بردارند .

زینی وند اظهارداشت : این پوسته نامناسب فضای استان را پوشانده و فضاهای فرهنگی نیز به جای اینکه این پوسته را از چهره استان بزدایند آن را تقویت می کنند و در چنین فضایی گفتمان توسعه و توجه به مسائل اشتغال و رفاه کمرنگ شده است.

 وی تصریح کرد: گفتمان و روحیه مدیران استان گفتمان توسعه رفاه و اشتغال نیست و رویکرد خود مدیران نیز تحت تاثیر فضای نامطلوب قرار گرفته است .

این مقام با بیان اینکه مدیران باید در رفتار و عملکردشان مزیت های استان را برجسته کنند ،افزود:ظرفیت های بالای نیروی انسانی استان یکی از مزیت های آن است که باید این ظرفیت و استعداد توانمند شود و راه توانمند سازی آن نیز حرفه‌آموزی است.