بمناسبت هفته ملی مهارت : افتتاح نمایشگاهی از ازدستاوردهای مهارت آموختگان روستایی مرکزآموزش فنی وحرفه ای خواهران شهرستان زابل

 

به مناسبت هفته ملی مهارت نمایشگاهی از ازدستاوردهای مهارت آموختگان روستایی مرکزآموزش فنی وحرفه ای خواهران شهرستان زابل افتتاح شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ همزمان با هفته ملی مهارت و ترویج رویکرد کارآفرینی بامحوریت روستائیان و عشایر، نمایشگاهی ازدستاوردهای مهارت آموختگان روستایی مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران شهرستان زابل باحضورخداداد اولیایی مدیرکل اموزش فنی حرفه ای  استان ، قهرمانی فرماندارشهرستان نیمروز و اربابی و شعیبی بخشداران شهرستان نیمروز در روستای  قائم آبادشهرستان نیمروزافتتاح گردید.

قهرمانی  فرماندارشهرستان نمیروز نیز  برتخصیص مکانی  بمنظور راه اندازی کارگاه ثابت  آموزشی قول مساعدداد و اولیایی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان نیز درصورت تخصیص مکان ثابت  آموزشی  درراستای تامین تجهیزات و مربی اعلام امادگی کرد .

اولیایی با اشاره به هدف از برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت : هدف ازبرپایی  این نمایشگاه اجرای آموزشهای عدالت محور  و برقراری عدالت آموزشی درروستاها وتوانمندسازی بانوان روستایی بویژه زنان خانه داراست .

وی همچنین در این مراسم ازمقوله مهارت آموزی بعنوان راهکار برون رفت  از معضل بیکاری یاد کرد و برضرورت ترویج و اشاعه فرهنگ مهارت آموزی  تاکیدنمود .

خانم آزادی خواه رئیس مرکزآموزش فنی وحرفه ای خواهران شهرستان زابل نیز در این مراسم ، ضمن تشریح دوره های سیارآموزشی درشهرستان نیمروزو درادامه پیشنهاد راه اندازی پنج شنبه بازاربمنظورارائه محصولات مهارت آموختگان  در راستای کمک به اقتصادخانوار را مطرح نمود که مورد استقبال فرماندارشهرستان نیمروز قرار گرفت .

گفتنی است قهرمانی برای برگزاری پنج شنبه بازار درمحل مجتمع فرهنگی گلزارشهدا شهرستان نیمروزاعلام امادگی کرد .