اهداء لوح تقدیر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور به خداداد اولیایی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای سیستان وبلوچستان

اهداء لوح تقدیر توسط سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد،امام خمینی (ره) در کشور از زحمات خداداد اولیائی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای سیستان وبلوچستان  به پاس توانمندی سازی مددجویان تحت پوشش،کمیته امداد

با اهدای لوح تقدیر از زحمات آقای خداداد اولیائی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای سیستان وبلوچستان  به پاس توانمندسازی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان وبلوچستان، رییس کمیته امداد امام ره در کشور  از مهندس خداداد اولیایی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان وبلوچستان با اهداء لوح سپاس تقدیر نمودند.

این گزارش می افزاید:  مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره)  به منظور ارج نهادن به خدمات و فعالیت های صورت گرفته در خصوص اجرا و تشکیل کلاسهای آموزش فنی و حرفه ای در استان سیستان وبلوچستان از مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان  جهت مددجویان با اهداء لوح، تقدیر نمودند.