رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای IT شهرستان زاهدان از برگزاری دوره های خاص و خارج از مرکز آموزش فنی وحرفه ای  خبر داد .

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای IT شهرستان زاهدان از برگزاری دوره های خاص و خارج از مرکز آموزش فنی وحرفه ای  خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای سیستان وبلوچستان ،احمد سلیمانی رئیس مرکز IT آموزش فنی وحرفه ای شهرستان زاهدان از برگزاری دوره های اوقات فراغت  گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی در راستای ارتقای دانش‌ مدیریتی کارآموزان و دانشجویان  در استان نیازی ضروری است

وی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی نگارنده نامه به زبان انگلیسی، باتوجه به استقبال کارآموزان  به مربیگری خانم خسروی و برگزاری دوره های فناوری اطلاعات و ارتباطات  در محل (دانشگاه علمی کاربردی ) برای نخستین بار  به مربیگری آقای ابوالحسنی در تابستان سالجاری را یکی از کار های مهم انجام شده در این مرکز دانست .

سلیمانی بیان داشت : تمامی ظرفیت های موجود در مراکز باید به بیرون از چارچوب فنی وحرفه ای رسد و مربیان توانمند مهارتی باید در عرصه های دانشگاه و مدارس حضور فعال داشته باشند و منتظر حضور کارآموز در مرکز و کلاس نباشند .