برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره ورهگیری در اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی سیستان وبلوچستان

برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره ورهگیری در اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی سیستان وبلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان وبلوچستان،کارگاه آموزشی مشاوره ورهگیری با حضور مشاوران مراکزآموزش فنی وحرفه ای در  اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان زاهدان برگزار شد.

در این کارگاه یک روزه که برای ۸۰ نفر از کارگران بیمه بیکاری و کارگران اصناف در محل سالن اجتماعات اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی زاهدان برگزار شد ،نمایندگان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان به بررسی روند معرفی دوره های آموزشی و ثبت نام در مراکزآموزشی پرداختند .