توسط فرماندهی مرزبانی انجام شد اهداءلوح تقدیر به رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان زابل

 اهداء لوح تقدیرتوسط فرماندهی مرکز آموزش مرزبانی شهرستان زابل به محمود بامری رئیس  مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان، به نقل از روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان زابل، درمراسم سردوشی سربازان وظیفه با حضور فرماندار واعضاء شورای تامین شهرستان،لوح تقدیری در راستای خدمات قرارگاه مهارتی توسط فرماندهی مرزبانی به رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان زابل اهداء شد .