مدیر عامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار در دیدار با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان : مهارت امروز از مدرک جلوتر است ما در کشور ایران چیزی به نام بیکاری نداریم کسی که بیکار است بدون مهارت است.

خداداد  اولیایی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان وبلوچستان با عبدالرحیم کردی مدیر عامل  منطقه آزاد تجاری و صنعتی شهرستان چابهار دیدار وگفتگو کرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان وبلوچستان ، خداداد اولیایی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ، شهریاری معاون اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و مهراب امرا رئیس آموزش فنی و حرفه ای شهرستان چابهار  با آقای دکتر کردی مدیر عامل منطقه آزاد چابهار  و آقای چاکرزهی معاونت فرهنگی و اجتماعی منطقه آزاد که در دفتر مدیر عامل منطقه آزاد چابهار صورت گرفت ، دیدار و گفتگو کردند .

 

خداداد اولیایی مدیر کل  آموزش فنی و حرفه ای استان در این دیدار گفت : توجه ویژه به آموزش های مهارتی و تربیت نیروی انسانی متخصص را یکی از مهمترین محورهای توسعه سواحل مکران و  شهرستان چابهار و به ویژه منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار  و پروژه های بزرگ در این منطقه مانند پتروشیمی  ، فولاد ، بنادر و دیگر سرمایه گذاریهای صنعتی و تجاری در این منطقه  دانستند

وی چند پیشنهاد را برای همکاریهای مشترک بین منطقه آزاد چابهار و فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان و گسترش بهتر همکاریها مطرح نمودند .

یکی از این پیشنهادات در خصوص  احداث مرکز بین المللی مهارت در منطقه آزاد چابهار دانست به گونه ای که علاوه بر استفاده کارآموزان و مربیان سازمان  فنی و حرفه ای کشور بتوانیم کشورهای منطقه را تحت پوشش آموزش های مهارتی قرار دهیم، که می توان یک هدف اصلی این مرکز بین المللی فنی و حرفه ای راگسترش آموزش های بین المللی برای کل کشورها دانست و همچنین در این مرکز بین المللی از ظرفیت های مربیان دیگر کشورها برای تربیت مربیان کشورمان  نیز استفاده نمائیم

در ادامه این دیدار مهراب امرا رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای چابهار ، آموزش های مهارتی در شهرستان چابهار را بسیار گسترده دانست و عنوان نمودن که فنی و حرفه ای چابهار متناسب با شهرستان چابهار رشد نداشته است و باید با حمایت هایی که در سطح شهرستان چابهار توسط سایر دستگاه ها انجام می شود خود را به جایگاه مطلوب در شهرستان چابهار برساند .

دکتر کردی مدیر عامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار در پایان این دیدار گفت :  مهارت امروز از مدرک جلوتر است ما در کشور ایران چیزی به نام بیکاری نداریم کسی که بیکار است بدون مهارت است . امروزه افرادی هستند که با فراگرفتن مهارت چندین شغل دارند و افرادی هم هستند که با داشتن مدارک دانشگاهی بالا در جامعه بیکار هستند .

کردی مهمترین معضل در توسعه سواحل مکران را نبود نیروی انسانی متخصص دانستند و همچنین نبود یک برنامه و طرح مشخص در زمینه آموزش های مهارتی را دیگر معضل مهم در این منطقه دانست که باید با برنامه ریزی مناسب و امضای تفاهم نامه مشترک در رفع این مشکل در منطقه آزاد چابهار را مهم دانست

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار در ادامه عنوان نمودن، منطقه ازاد چابهار با تمام امکانات خود آمادگی همکاری با آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان را دارد و با کارهای بزرگ در قواره ملی و منطقه ای کاملا موافق هستیم  و برای این امر از هیچ همکاری دریغ نخواهیم کرد  تا فضایی ایجاد شود که مردم وارد آموزش های مهارتی شوند  و نیروی انسانی متناسب برای صنایع  در اینده تامین گردد