حجت السلام سید محمد موسوی امام جمعه اهل تشیع شهرستان چابهار هدف اصلی آموزش های فنی و حرفه ای باید تربیت کارآفرین باشد .

 

خداداد اولیایی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان با  حجت السلام سید محمد موسوی  امام جمعه  معزز اهل تشیع شهرستان چابهار دیدار و گفتگو کرد .

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان وبلوچستان ، خداداد اولیایی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان ، شهریاری معاون  آموزش فنی و حرفه ای استان  ومهراب  امرا رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای چابهاربا حجت السلام  سید  محمد موسوی امام جمعه اهل تشیع شهرستان چابهار دیدار و گفتگو  کردند .

خداداد اولیایی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان  نقش آموزش های فنی و حرفه ای را در استان سیستان و بلوچستان که به عنوان یک استان جوان که دارای بالاترین بیکاری در بین دیگر استانها می باشد را  بسیار مهم دانستند و نقش امامان جمعه و جماعت را در اشاعه فرهنگ مهارت آموزی را گسترده خواند .

حجت السلام سید محمد موسوی  امام جمعه معزز شهرستان چابهار ضمن مهم دانستن نقش آموزش های فنی و حرفه ای آن را به عنوان حیات دوباره به یک انسان دانستند.

موسوی گفت  ، مهارت می تواند زندگی انسان را عوض نماید، وی اظهار داشت در حال حاضر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کارنامه موفقی در مهارت آموزی دارد  در حال حاضر در همه شهرها و مناطق  کشور و به ویژه استان سیستان و بلوچستان  این آموزشها به راحتی در دسترس عموم مردم می باشد .

وی گفت : مشکل واقعی بعد از آموزش است که منجر به کارآفرینی نمی شود باید موانع برداشته شود و  یک جوان پس از آموزش به راحتی بتواند وارد بازار کار شود .

 موسوی بیان داشت ، باید الگو های موفق کارآفرینی در هر منطقه ای  برای دیگر جوانان و افراد جویای کار به خوبی معرفی شود.