برگزاری جلسه ی ارزیابی عملکرد آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای ICT زاهدان در ۶ ماهه ی سال جاری

جلسه ی نظارت و ارزیابی عملکرد آموزشی ۶ ماهه نخست سالجاری مرکز آموزش فنی و حرفه ای ICT زاهدان برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان و بلوچستان ؛ احمد سلیمانی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای فناوری اطلاعات زاهدان ضمن تقدیر و تشکر از تلاش مربیان در اجرای تعهدات آموزشی در ۶ماهه اول سال جاری در این جلسه گفت : با عنایت به تحقق ۵۰ درصد از تعهدات آموزشی این مرکز در سال ۱۳۹۵، جلسه ارزیابی عملکرد آموزشی ۶ماهه ی نخست سال جاری در بخشهای حاشیه شهر ، صنایع و سیار شهری برگزار و از مربیانی که عملکرد مطلوبی داشتند تقدیر شد .
سلیمانی افزود : ارائه ی گزارش اقدامات ۶ماهه ی اول در حوزه ی ارزیابی عملکرد آموزشی و برنامه ریزی جهت اجرای ۵۰ درصد تعهدات باقیمانده در بخش های ثابت و جوار دانشگاه در دستور کار این مرکز است .
وی تصریح کرد : لزوم طرح موضوعات و شاخص های مهم مرکز و حرکت در راستای اجرایی شدن تعهدات باقیمانده و حرفه های مرکز در بخش آموزش دانشجویان در محیط دانشگاهی باید مد نظر قرار گیرد .