نماینده مردم شهرستان سراوان در مجلس شورای اسلامی :مهارت آموزی؛ زیربنای رونق اشتغال و کارآفرینی است باید با جدیت در بین جوانان ترویج شود

مهندس درازهی ، نماینده مردم شهرستان سراوان  در مجلس شورای اسلامی و دکتر رمضانی معاون دانشگاه فرهنگیان کشور با حضور در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای سراوان  از کارگاه های آموزشی مرکز بازدید کرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان، رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان سراوان در این بازدید به ارائه گزارشی از عملکرد مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان در خصوص آموزش های مهارتی ارائه شده به اقشار مختلف این شهرستان پرداخت.
وی بر لزوم تحقق شعار (هر دانشجو یک مهارت ) تاکیدکرد و گفت: در نظر داریم همکاری مرکز فنی و حرفه ای و دانشگاه فرهنگیان را تحقق بخشیم تا دانشجویان همزمان با تحصیلات آکادمیک حداقل یک حرفه مهارتی را بیاموزند .

در ادامه درازهی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و دکتر رمضانی معاون دانشگاه فرهنگیان کشور از کارگاه های آموزشی،مهارتی بازدید کردند .

نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی گفت : آموزش فنی و حرفه ای باید تلاش کند تا به صورت جدی و با شدت بیشتری به بحث های کارآفرینی در شهرستان ورود پیدا کند .

نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی بر توسعه آموزش ها در حوزه تولید و بسته بندی خرما در شهرستان سراوان  تاکید کرد و گفت: کاهش شغل های کاذب و ناپایدار، کاهش آسیب های اجتماعی و دسترسی مناسب به خدمات اجتماعی از جمله دستاوردهای مهارت ورزی در سطح جامعه است.