کاشت نهال توسط رئیس و همکاران مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان چابهار

کاشت صد اصله نهال مثمر  و اجرای طرح آبیاری قطره ای برای آبیاری این درختان در مرکز آموزش فنی و حرفه ای چابهار توسط رئیس و همکاران مرکز٫

مهراب امراء رئیس مرکز چابهار گفت :با توجه به سفارشاتی که در دین مبین اسلام توسط پیامبر و ائمه اطهار در خصوص حفظ و نگهداری محیط زیست شده، ضرورت دارد توجه به محیط زیست و درخت کاری را به عنوان یک اولویت مدنظر قرار دهیم.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان،کارکنان و رئیس مرکز صد اصله نهال مثمر را در این مرکز کشت نموده و اقدام به آبیاری قطره ای برای این درختان نمودند.

امراء با اشاره به اهمیت درخت و درختکاری، گفت: همین بس که در روایتی معتبر از یکی معصومین (ع) منقول است که: «حتی اگر دیدید قیامت بر پا شد و شما مشغول کاشتن درختی بودید، ازاین عمل نیک خود دست برندارید». و این نشانگر تاکید و توصیه اولیای اسلام به حفظ و حراست از درختان و اهمیت درختکاری است.


و در جای دیگری رسول اکرم صلی الله علیه و آله درباره ثواب درختکاری فرمودند: «هر که درختی را بکارد تا به ثمر برسد، خدا در عوض آن، درختی را در بهشت به او اختصاص می دهد».

نیز از آن حضرت صلی الله علیه و آله است که: ((هر مسلمانی که بذری بیفشاند یا نهالی بنشاند و از حاصل آن بذر و نهال، پرنده یا انسانی بخورد، برای او صدقه محسوب می شود.))