تماس با ما

 

 شماره تماس تلفنخانه اداره کل: ۹-۳۳۲۹۴۸۳۸ – ۰۵۴

آدرس پستی: زاهدان – بلوار خلیج فارس – خیابان مهارت روبروی دانشگاه پیام نور

 کد پستی: ۹۸۱۶۱۵۳۳۵۹

شماره فاکس: ۳۳۲۹۴۸۴۳ – ۰۵۴

 آدرس پست الکترونیکی:  info@sbtvto.ir