بیانیه توافق سطح خدمت

قابل توجه بازدید کنندگان محترم

بدین وسیله توافق نامه سطح خدمت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان  را به اطلاع می رساند:

این تارنما مجهز به امکان ثبت و پیگیری پیشنهادات و شکایات متقاضیان از طریق مراجعه به قسمت پیونده های مرتبط دستگاه به صورت تمام وقت می باشد.

این تارنما به صورت تمام وقت در دسترس بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد.

کلیه خدمات الکترونیک قابل ارائه به ارباب رجوع از طریق مراجعه به قسمت خدمات الکترونیک تارنما، عناوین اصلی، نتایج آزمون، اطلاعیه ها، پیوندهای مهم، پیوندهای مرتبط  قابل دسترس می باشد.