درباره حراست

تعریف حراست

 • حراست در لغت به معنای پاستداری و مراقبت کردن می باشد. از لحاظ عرف اداری، حراست به نهادی گفته می شود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر حفظ و حراست از سلامت اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحراف های موجود به عهده دارد.
 • اداره حراست به منظور حفظ اصول و تعمیق ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد نظم و انسجام در اداره تشکیلات سازمانی آموزش فنی و حرفه ای فعالیت می کند تا ضمن ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب، هر گونه انحراف و تخلف را در امور اجرایی کشف نموده و گزارش ها و رهنمودهای لازم را در این زمینه به مراجع ذیصلاح ارسال کند.
 • حراست یعنی:
 • بازوی مدیریت
 • از زمان جلو بودن
 • شناسایی چالش ها
 • پیش بینی
 • پیشگیری
 • ایثارگری
 • اقتدار
 • تدبیر
 • مشاوری امین
 • حامی ولایت فقیه
 • چشم مدیریت
 • اشرافیت
 • نظارت
 • حفاظت اسناد

رویکردهای حراست وظیفه مدار

 • نهادی قانون مند، مسئول و پاسخگو در مقابل تمامی اعمال و رفتار خود می باشد.
 • دارای نگاهی کلان، برنامه ای، دلسوزانه و آگاهی دهنده می باشد.
 • حفظ اسرار و آبروی همکاران را از اصلی ترین وظایف خود می داند.
 • کارکنان، کارشناسان، مدیران و مربیان را گران بهاترین ثروت جامعه می داند.
 • تفتیش عقاید و بازجویی افراد در حراست را ممنوع می داند.
 • تشخیص صحت و سقم گزارش های واصله را گام اول در اظهار نظر می داند.
 • شتاب در قضاوت را باعث تباهی حق می داند.
 • نفس انتقاد و پرسش را قدر می نهد و منتقد و پرسشگر را ارج می گذارد.
 • اصل بر اعتماد و برائت است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
 • حریم زندگی خصوصی افراد را محترم می شمارد.
 • محیط را برای متخلفان نا امن می نماید.
 • خدمتگزار بی ادعای همکاران می باشد.

 

وظایف دفتر حراست

 • حفاظت پرسنلی
 • حفاظت اسناد
 • حفاظت فیزیکی
 • حفاظت IT