تعریف حراست

 • حراست در لغت به معنای پاستداری و مراقبت کردن می باشد. از لحاظ عرف اداری، حراست به نهادی گفته می شود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر حفظ و حراست از سلامت اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحراف های موجود به عهده دارد.
 • اداره حراست به منظور حفظ اصول و تعمیق ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد نظم و انسجام در اداره تشکیلات سازمانی آموزش فنی و حرفه ای فعالیت می کند تا ضمن ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب، هر گونه انحراف و تخلف را در امور اجرایی کشف نموده و گزارش ها و رهنمودهای لازم را در این زمینه به مراجع ذیصلاح ارسال کند.
 • حراست یعنی:
 • بازوی مدیریت
 • از زمان جلو بودن
 • شناسایی چالش ها
 • پیش بینی
 • پیشگیری
 • ایثارگری
 • اقتدار
 • تدبیر
 • مشاوری امین
 • حامی ولایت فقیه
 • چشم مدیریت
 • اشرافیت
 • نظارت
 • حفاظت اسناد