همیشه در پشت سر روابط عمومی کاردان و موثر، مدیریتی آگاه و مدبر وجود دارد. (دکتر حمید نطقی پدر روابط عمومی ایران)

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان

روابط عمومی

نشانی

  • زاهدان ، خيابان دانشگاه ، سه راه دانش
  • زاهدان
  • سیستان و بلوچستان
  • ایران

تماس

E-Mail

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
آدرس : زاهدان ، بلوارخلیج فارس ، روبروی دانشگاه پیام نور  تلفن : ۹ - ۳۴۲۴۸۳۸ ۰۵۴۱ پست الكترونيكي :info@sbtvto.ir