۱۳۹۹-۰۴-۱۰ – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
۱۳۹۹-۰۴-۱۰

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای  سیستان وبلوچستان خبر داد؛ ۸۳۰نفر از روستاییان آموزش های فنی وحرفه ای را فراگرفتند .

خداداد اولیائی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان وبلوچستان از ۸۳۰نفر مهارت […]
fa فارسی
X