۱۳۹۹-۰۶-۲۵ – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
۱۳۹۹-۰۶-۲۵

تقدیر استاندار از مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان بلوچستان

روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان از تقدیر استاندار سیستان بلوچستان […]
fa فارسی
X
Skip to content