۱۳۹۹-۰۷-۰۸ – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
۱۳۹۹-۰۷-۰۸

تولید با کیفیت به مهارت آموزی بستگی دارد

در راستای گسترش تعاملات و نیز توسعه فرهنگ آموزش های مهارتی، نشست مشترکی بین اولیائی […]
۱۳۹۹-۰۷-۰۸

توانمند سازی معلمان آینده از طریق آموزش مهارت به دانشجویان معلم

همزمان با اولین جلسه ویدئوکنفرانس مشترک دانشگاه فرهنگیان و سازمان آموزش فنی و حرفه ای […]
۱۳۹۹-۰۷-۰۸

رئیس مرکز تربیت مربی ازکارکنان آموزش فنی و حرفه ای سیستان وبلوچستان تقدیر و تشکر کرد .

رئیس مرکز تربیت مربی ازکارکنان آموزش فنی و حرفه ای سیستان وبلوچستان که به صورت […]
fa فارسی
X
Skip to content