۱۳۹۹-۰۹-۰۴ – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
۱۳۹۹-۰۹-۰۴

در مجمع پارلمان مربیان و کارشناسان استان سیستان و بلوچستان مطرح شد : نقش آفرینی در لایه های مدیریتی سازمان مهمترین رسالت پارلمان است .

در راستای تحقق مفاد نامه شماره ۲۰۷۶۲/۴۰۰/۹۹- ۳۱/۶/۹۹ معاون محترم توسعه و مدیریت منابع سازمان  […]
fa فارسی
X
Skip to content