دعوت مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان سیستان وبلوچستان برای شرکت پرشور مهارت آموختگان و کارکنان مهارتی در انتخابات  – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X
Skip to content