مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای سیستان و بلوچستان خبر داد : صدور حدود 20 هزار فقره گواهینامه الکترونیکی مهارتی در سیستان وبلوچستان در سال 98 – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X
Skip to content