اجرای آموزش مجازی در مرکز آموزش مدیریت فناوری و اطلاعات شهرستان زاهدان – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X
Skip to content