توزیع 500 عدد ماسک دربین دانش آموزان بخش بنت توسط مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان نیکشهر – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X
Skip to content