رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: مجتمع های ارتقای مهارت مجهز در منطقه آزاد ارس برای پویایی اقتصاد و اشتغال زایی راه اندازی می شود – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X
Skip to content