آموزش‌های مهارتی به سربازان وظیفه منطقه سوم دریایی ارتش ارائه می‌شود – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X