مهارت آموزی می تواند زندگی حاشیه نشینی را ارتقا دهد. – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X