در کمیته منابع انسانی مطرح شد؛ مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان برای افزایش بهره وری و کارآیی سازمانی است – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X