فرماندار راسک: نقش مهارت در مهاربحران کرونا اهمیت دوچندان داشت. – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X