درجلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم دراداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان وبلوچستان مطرح شد :شفاف سازی در دستور کار مسئولین قراربگیرد. – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X