درجلسه شورای معاونین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان وبلوچستان مطرح شد: انجام فعالیت دورکاری ضمن برقراری شرایط کامل بهداشتی ، خللی در ارائه خدمات به مردم فراهم نکند. – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X