در بازدیدبخشدار منطقه پیشین از نمایندگی آموزش فنی وحرفه ای مطرح شد: دوره های مهارتی در یک منطقه مرزی باعث کاهش بیکاری است – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X