آموزش های فنی و حرفه ای به روستاییان در شهرستان جدید التاسیس تفتان اختصاص یافت – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X