مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای  سیستان وبلوچستان خبر داد؛ 830نفر از روستاییان آموزش های فنی وحرفه ای را فراگرفتند . – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X
Skip to content