مرکز آموزش فنی و حرفه ای در شهرستان پیشین راه اندازی شد. – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X
Skip to content