درراستای تحقق اهداف جهش تولید  : طرح تکریم ارباب رجوع در اداره کل و مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان اجرا شد – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X
Skip to content