کسب امتیاز برتر در شاخص های اختصاصی و رتبه دوم در گروه آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی  ، توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان وبلوچستان  در جشنواره شهید رجایی – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X
Skip to content