اولین جلسه شورای پایگاه مقاومت بسیج شهید یزدی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان برگزار شد – اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
fa فارسی
X
Skip to content